2017-10-06

VI LEVER I EN INFLUENCER VÄRLD...

Ny teknik, allt fler digitala kanaler och fler sociala ytor med ökad mängd kommersiella budskap har förändrat konsumentens beteende. Idag filtrerar vi mer och vi selekterar hårdare i VAD för budskap vi är intresserade av och VEM vi vill höra det ifrån. Word-of-Mouth har tagit över som den viktigaste kanalen för att nå ut till individen. Trust is everything. Engagera dina fans och kunder för att föra ut ditt budskap, då lyssnar och agerar de du vill nå och påverka. 

GÖR ERA NÖJDA KUNDER TILL MICRO-INFLUENCERS

Att enkelt omsätta kundnöjdhet till engagerade Influencers med aktiva rekommendationer Peer-2-Peer och social är i dagens influencer värld bland det viktigaste att stimulera och systematisera för långsiktig tillväxt och varumärkeskännedom. De senaste åren har vi sett en rad nya e-handlare som växt oerhört snabbt till stor del genom effektiv Word-of-Mouth strategi med Referral och Influencer Marketing. Några kända och omskrivna exempel är NA-KD och Daniel Wellington som vuxit i rekordfart tack vare Influencers. 

De är långt ifrån ensamma om detta, men deras framgångar och uppmärksamheten de fått har lett till att allt fler varumärken förstått att de måste tänka om i hur man blir relevant för sin målgrupp när det digitala och sociala landskapet förändrat förutsättningarna att nå ut så radikalt. Detta är nu en oerhört viktig framgångsfaktor när utrymmet i all typ av media blir trängre och mottagarna lider av informationströtthet och låg tilltro till budskap från kommersiella avsändare. Vi är svårare att engagera genom traditionella media kanaler. Vi väljer noga vems omdöme vi litar på och vem som därmed är relevant och trovärdig. En nöjd kund som kan engageras till att själv vilja promota ett brand eller en produkt, att selektivt rekommendera eller dela ett erbjudande - är idag ett mycket effektivt sätt att uppnå detta. Då har man skapat en Micro Influencer eller Consumer Advocate för sitt varumärke.

EFFEKTEN AV INFLUENCERS i att nå och påverka potentiella kunders beslut och attityder har aldrig varit större än nu. 

EN REKOMMENDATION ÄR VÄRD UPP TILL 100 X MER ÄN ETT REKLAMBUDSKAP...

Nyligen genomförda undersökningar i USA gjorda av Word Of Mouth Marketing Association (WOMMA) visar att värdet av en rekommendation från en känd avsändare eller vän till en annan, som en Micro-Influencer eller Consumer Advocate är 5–100 gånger högre än värdet av reklam i köpt media. 

Det är ett välkänt faktum att positiv word-of-mouth i en mängd olika branscher är ett av de mest effektiva sätten att skapa ökad varumärkespreferens, nya kunder, och omedelbar försäljning. Det är uppmätt i undersökningar i USA på hela retailmarknaden både online och offline.  

Andelen försäljningsomsättning som direkt kommer av rekommendationer "word of mouth" visade sig vara hela 13% av den totala försäljningsomsättningen. Dessutom är en ny potentiell kund som fått en rekommendation 5 ggr mer benägen att konvertera till köp enligt mätningen. Därför blir anskaffningskostnaden avsevärt mycket lägre för kunder som kommit genom rekommendation och man får en väldigt hög ROI därmed.

Varje "Nöjd Kund" som en butik har idag är en potentiell "Micro-Influencer" som kan REKOMMENDERA butiken för sina vänner. Det kan ge 100-tals eller 1000-tals relevanta rekommendationer varje dag om man engagerar dem för detta. 

EFFEKT GENOM WORD-OF MOUTH, BEVISAD I MÄTNINGAR GJORDA 2017 I USA

REDEAL REFERRAL & MICRO INFLUENCING - I SIFFROR IT PAYS TO BE SOCIAL

Jens Schill

Mer läsning

2017-10-06
Jens Schill
VI LEVER I EN INFLUENCER VÄRLD...
Word-of-Mouth har tagit över som den viktigaste kanalen för att nu ut till individen. Trust is everything. Engagera dina fans och kunder för att föra ut ditt budskap, då lyssnar och agerar de du vill nå och påverka...
2017-04-27
Fredrik Svensson
REDEAL FYLLER PÅ KASSAN MED 4 MILJONER
För att stärka sin position i Sverige, och inom ett år bli en global aktör inom Referral Marketing för digital handel satsar man nu under 2017 på kraftig tillväxt. Siktet är inställt på att till årets slut öka antalet kunder till ca 1 000 stycken. För att...LÄS MER
2017-10-06
Jens Schill
DÄRFÖR ÄR REFERRAL MARKETING SÅ EFFEKTIVT!
Det är ett välkänt faktum att en positiv word-of-mouth i en mängd olika branscher är det mest effektiva och billigaste sättet att skapa varumärkeskännedom, nya potentiella kunder, och omedelbar försäljning.